Partnereink

Rövid ismertető
Több mint 10 éves tapasztalat

Gyógyszerhulladék begyűjtési tevékenységünk

2005 nyarán született meg a lakossági szelektív gyógyszerhulladék begyűjtést szabályozó rendelet, amely mindössze néhány hónapot hagyott a begyűjtési rendszer kiépítésére.

Az első és legnehezebb feladatunk a gyűjtésben érintettek közti egyetértés megteremtése volt. Sikerült megegyezést létrehozni a négy gyógyszeriparági szövetség (MAGYOSZ, IGY, VÉFE, GE), a begyűjtési láncban fontos szerepet játszó gyógyszer-nagykereskedők, és végül, de nem utolsó sorban a gyógyszerészeket tömörítő Magyar Gyógyszerész Kamara között. A szakmai szervezetek egyetértettek abban, hogy a gyűjtést nemcsak környezetvédelmi, hanem gyógyszerbiztonsági kérdésnek is tekintik, így célszerűbbnek tartották, ha azt egy a gyógyszerágazathoz kötődő cég végzi. Így a még 2003-ban több hazai gyógyszergyár és nagykereskedő által környezetvédelmi tevékenységek koordinálására létrehozott társaságunkat bízták meg a szelektív begyűjtés megszervezésével.

A rendelet értelmében a lakossági gyógyszerhulladék begyűjtésének költségeit a gyártóknak kell finanszírozniuk. Megállapodásunk szerint ez dobozarányosan történik, az előző évi patikai eladási statisztika alapján (IMS). A „doboz-díjat„ évente határozzuk meg a begyűjtési folyamat költségeinek alakulása szerint. Több mint 120 gyártóval kötöttünk szerződést, akik a magyarországi dobozforgalom 99 %-át adják.

A finanszírozás biztosításával párhuzamosan sor került a gyógyszertárakkal való szerződéskötésre is. Ebben a folyamatban kulcsszerepet játszott az Magyar Gyógyszerész Kamara vezetése, amely részt vett a szerződés szövegének kidolgozásában, így biztosítva hogy a gyógyszerészek jogos érdekei is érvényesüljenek. A Kamara ajánlásával azután már könnyebben ment a megállapodás a mintegy 2050 gyógyszertárral (amelyek közül kb. 600 fiók-gyógyszertárat is üzemeltetett).

Időközben megterveztettük és széleskörű szakmai egyeztetések után véglegesítettük és minősítettük a ma már mindenki által jól ismert zöld gyűjtődobozt. A gyűjtődobozok gyógyszertárakba szállítására, a megtelt dobozok begyűjtésére 3 gyógyszer nagykereskedő, a Hungaropharma, a Phoenix és a Medimpex (időközben már beolvadta Hungaropharmába) vállalkozott. Budapesten létrehoztunk egy központi telepet, ahol a nagykereskedők a gyűjtött hulladékot leadják és innen előkezelés után - ami a gyakorlatban tömörítést jelent – az égetőmű elszállítja. A megsemmisítésre a dorogi és a győri égetőművel kötöttünk szerződést.

Az ÁNTSZ által jóváhagyott és felügyelt teljesen zárt rendszerű, az egész országot lefedő begyűjtési háló így Magyarország lakossága számára kényelmesen és mindenki számára elérhető módon kezdett üzemelni 2005. decemberében (ahol vásárol, oda vissza is viheti a lejárt vagy feleslegessé vált gyógyszereket).

A gyógyszer-gazdaságossági törvény 2007. jan. 1-i hatályba lépését követően hirtelen megnőtt az új gyógyszer-elárusító helyek száma. Ezek egyrészt új gyógyszertárak, de még sokkal nagyobb számban gyógyszertáron kívüli értékesítési pontok, melyeknek szintén részt kell venniük a lakossági gyógyszerhulladék begyűjtésében.

Mostanra véget ért a patika alapítási láz; az újonnan alakuló, illetve a megszűnő patikák száma egyensúlyban volt. A patikán kívüli árusító helyek között bizonyos átrendeződés történt, a benzinkutakon működők száma csökkent, viszont a bioboltokban működők száma emelkedett. Jelenleg 4166 gyűjtőpont működik országszerte.

A 10. éve működő begyűjtési rendszerünkben több mint 1500 tonna gyógyszerhulladékot gyűjtöttünk be, melynek oroszlánrésze a gyógyszertárakból származik. A gyógyszertáron kívüli árusító helyekről a számarányukhoz képest kevesebbet gyűjtünk.

A begyűjtésben részt vevő partnerek és a hulladék útja:

- gyógyszertárak és egyéb gyógyszert árusító helyek (lakósságtól - gyűjtődobozokba)

- megbízott partnereink (gyógyszertárakból - központi telepre): Hungaropharma Zrt. / Phoenix Zrt. / FoReGo Kft.

- hulladékégető (központi telepről - megsemmisítésre): Dorogi hulladékégető / Győri hulladékégető

A RECYCLOMED által felépített költséghatékony rendszer eredményessége a környezetvédelemre hagyományosan nagy súlyt fektető gyógyszeripar konszenzusának köszönhető, amelynek cégei ma már magától értetődően igyekeznek kivenni a részüket az országos hulladékgazdálkodási célok teljesítéséből is.

Kimondhatjuk, hogy a gyógyszerhulladék gyűjtés a kezdetektől a jogszabályok megszabta keretek között, az összes résztvevő – beleértve a hatóságokat is ­- megelégedésére folyik és bízunk benne, hogy a jövőben is hatékonyan tudunk hozzájárulni a környezetterhelés csökkentéséhez.